امروز: دوشنبه 3 اردیبهشت 1403

سبدفروشی برخی شرکت‌های پخش، نفس داروخانه‌ها را تنگ کرده است

اشتراک گذاری مطلب:

یک عضو انجمن داروسازان استان اصفهان گفت: هرچند در حال حاضر شاهد کمبود‌هایی در توزیع آنتی‌بیوتیک‌ها هستیم اما به نظر می رسد با شروع فصول سرد سال و افزایش تقاضا برای این مواد دارویی‌ این معضل کاهش یابد و نباید این موضوع ادامه پیدا کند.

حسن کربکندی اضافه کرد:
برخی از داروها همچون سرم‌ها همچنان با مشکل تامین مواجه هستند. متاسفانه بعضی از شرکت‌ها هم از این وضعیت سوء استفاده و شبکه‌فروشی می کنند که مقدار زیادی داروخانه باید دارو خریداری کند که از این سرم‌ها دریافت کند
از سوی دیگر برخی از داروها همچون سرم‌ها همچنان با مشکل تامین مواجه هستند. متاسفانه بعضی از شرکت‌ها هم از این وضعیت سوء استفاده و شبکه‌فروشی می کنند که مقدار زیادی داروخانه باید دارو خریداری کند که از این سرم‌ها دریافت کند.

کربکندی ادامه داد: نکته دیگری که مطرح شده این
یک ناصر خسرو در کانال‌های مجازی به وجود آمده و به راحتی افراد سودجو داروهای کمیاب از جمله فنی‌توئین، لیسکانتین و غیره را با قیمت‌های بسیار گزاف در این فضا به فروش می‌رسانند. برای مثال فنیتوئین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود
است که داروهای صرع دچار کمبود هستند. همچنین معضل دیگر این است که یک ناصر خسرو در کانال‌های مجازی به وجود آمده و به راحتی افراد سودجو داروهای کمیاب از جمله فنی‌توئین، لیسکانتین و غیره را با قیمت‌های بسیار گزاف در این فضا به فروش می‌رسانند. برای مثال فنیتوئین یک میلیون
دارو لیسکانتین نیز به تازگی فقط به داروخانه‌های دولتی داده می‌شود اما عجیب است که این دارو هم به راحتی در این فضای مجازی خرید و فروش می‌شود
و ۶۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

وی همچنین گفت: دارو لیسکانتین نیز به تازگی فقط به داروخانه‌های دولتی داده می‌شود اما عجیب است که این دارو هم به راحتی در این فضای مجازی خرید و فروش می‌شود. متاسفانه این روال شده که عده ای با پرداخت و دریافت یک ویزیت از این داروها خریداری
این روال شده که عده ای با پرداخت و دریافت یک ویزیت از این داروها خریداری می‌کنند و با چند دست گردش به دست مریض می‌رسد
می‌کنند و با چند دست گردش به دست مریض می‌رسد.

کربکندی تصریح کرد: یکی دیگر از چالش های موجود ورود پلت فرم های مجازی با نام‌هایی همچون داروپیچ است در آن‌ها همین داروهای داروخانه ای به فروش می‌رسند و معلوم نیست داروها در چه شرایطی نگهداری و ارسال می‌شوند.

پر بازدیدترین ها