امروز: پنجشنبه 28 تیر 1403

نقش عجیب جنسیت پزشک بر درمان بیماران

نقش عجیب جنسیت پزشک بر درمان بیماران

به گزارش پایگاه خبری قرطاس، بر اساس یک مطالعه جدید که توسط گروهی از پژوهشگران آمریکایی و ژاپنی انجام شده است، احتمال مرگ و یا بستری مجدد در بیمارستان در بیمارانی که توسط یک پزشک زن تحت درمان قرار می‌گیرند، کمتر از بیمارانی است که توسط یک پزشک مرد درمان می‌شوند.

جدیدترین خبرها ها