امروز: شنبه 5 اسفند 1402

چرا پیر می‌شویم

چرا پیر می‌شویم؟

پیری یک سرنوشت اجتناب‌ناپذیر برای همه موجودات زنده است و بسیاری از دانشمندان سعی دارند با کشف کردن عوامل مؤثر، این فرآیند را معکوس کنند.

جوانی

اکسیر جوانی در بدن انسان کشف شد

یک مطالعه جدید تایید می‌کند که سلول‌های T اصلاح شده ژنتیکی می‌توانند به عوامل ضد پیری تبدیل شوند. به گزارش پایگاه خبری قرطاس، دانشمندان سلول‌های

جدیدترین خبرها ها