امروز: شنبه 5 اسفند 1402

چرا پیر می‌شویم

چرا پیر می‌شویم؟

پیری یک سرنوشت اجتناب‌ناپذیر برای همه موجودات زنده است و بسیاری از دانشمندان سعی دارند با کشف کردن عوامل مؤثر، این فرآیند را معکوس کنند.

جدیدترین خبرها ها