امروز: پنجشنبه 28 تیر 1403

خون

تولید اسفنج بندآورنده خون با پر مرغ

اسفنج کراتینی برای کاربرد به عنوان بندآوری خون دستاورد جدید محققان کشورمان است که به گفته آنها این محصول با استفاده از ضایعات پر کشتارگاه‌های

جوانی

اکسیر جوانی در بدن انسان کشف شد

یک مطالعه جدید تایید می‌کند که سلول‌های T اصلاح شده ژنتیکی می‌توانند به عوامل ضد پیری تبدیل شوند. به گزارش پایگاه خبری قرطاس، دانشمندان سلول‌های

جدیدترین خبرها ها