امروز: پنجشنبه 28 تیر 1403

تبرئه مردی که بدنش الکل تولید می‌کند!

تبرئه مردی که بدنش الکل تولید می‌کند!

به گزارش پایگاه خبری قرطاس، یک مرد بلژیکی با یک بیماری متابولیک بسیار نادر که باعث می‌شود بدنش الکل تولید کند، اتهام رانندگی در حالت مستی علیه خود را در روز گذشته در دادگاه رد کرد.

جدیدترین خبرها ها