امروز: پنجشنبه 28 تیر 1403

رکورد جدید خورشید مصنوعی چین

خورشید مصنوعی چین در ماموریت دستیابی به انرژی همجوشی به رکورد جدیدی دست یافته است. به گزارش پایگاه خبری قرطاس و به نقل از ایسنا، توکاماک

جدیدترین خبرها ها