امروز: پنجشنبه 28 تیر 1403

مدار زمین می‌تواند جابجا شود

مدار زمین می‌تواند جابجا شود

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که یک مواجهه بین منظومه شمسی و یک ستاره در حال عبور می‌تواند مدار زمین را به اندازه‌ای تغییر دهد که

جدیدترین خبرها ها