امروز: پنجشنبه 28 تیر 1403

غذا

فنلاند از هوا و برق غذا می‌سازد

فنلاند «پایدارترین» پروتئین غذایی جهان را از هوا و برق تولید کرده است. این پروتئین که سولین نام دارد از میکروب‌های خشک شده ساخته شده

جدیدترین خبرها ها