امروز: پنجشنبه 28 تیر 1403

التیام زخم با یک قلم فناورانه

یک قلم با فناوری بالا ژلی شفابخش را مستقیما به داخل زخم‌ها می‌فرستد. به گزارش پایگاه خبری قرطاس و به نقل از نیواطلس، ‌بیشتر پانسمان‌های

جدیدترین خبرها ها