امروز: پنجشنبه 28 تیر 1403

نانو

تولید هزار نانوحسگر روی یک دانه ماسه

یافته‌های پژوهشگران نشان می‌دهد که نوعی روش نانوچاپ امکان ایجاد حسگرهای بسیار کوچک را روی سطح ذرات میکرومقیاس فراهم می‌کند. به گزارش پایگاه خبری قرطاس،

جدیدترین خبرها ها