امروز: شنبه 5 اسفند 1402

تاثیرات باکتری بدن بر روند پیری

مطالعات جدید نشان داد کلنی‌سازی میکروبیوم(نوعی باکتری) در اوایل زندگی بر روند پیری تاثیر می‌گذارد. به گزارشگاه ش پایگاه خبری قرطاس و به نقل از

جدیدترین خبرها ها