امروز: پنجشنبه 28 تیر 1403

چرا پیر می‌شویم

چرا پیر می‌شویم؟

پیری یک سرنوشت اجتناب‌ناپذیر برای همه موجودات زنده است و بسیاری از دانشمندان سعی دارند با کشف کردن عوامل مؤثر، این فرآیند را معکوس کنند.

جدیدترین خبرها ها