امروز: پنجشنبه 28 تیر 1403

تاثیر رنگ چشم بر توانایی خواندن

تاثیر رنگ چشم بر توانایی خواندن

دانشمندان می‌گویند رنگ چشمان شما در واقع می‌تواند بر توانایی خواندن شما تأثیر بگذارد. به گزارش پایگاه خبری قرطاس، تقریباً یک نفر از هر ۱۰

جدیدترین خبرها ها