امروز: شنبه 5 اسفند 1402

کشف ژن‌های مقاوم به درمان سرطان

دانشمندان برای اولین بار با کشف دو ژن جدید موفق شدند ژن‌هایی را که در مقابل شیمی درمانی و درمان سرطان مقاومت ایجاد می‌کنند، شناسایی

جدیدترین خبرها ها