امروز: شنبه 5 اسفند 1402

مشاهده تنفس میان اتم‌ها

دانشمندان در کشفی که می‌تواند به روش جدیدی از محاسبات کوانتومی منجر شود، برای نخستین بار موفق به تشخیص تنفس بین اتم‌ها شده‌اند. به گزارش

جدیدترین خبرها ها