امروز: دوشنبه 3 اردیبهشت 1403

ایران بعد از عربستان رتبه دوم از نظر تعداد استنادهای پروانه‌های ثبت اختراع در بین کشورهای اسلامی

اشتراک گذاری مطلب:

ایران بعد از عربستان رتبه دوم از نظر تعداد استنادهای پروانه‌های ثبت اختراع در بین کشورهای اسلامی

ایران به لحاظ تعداد استنادهای پروانه‌های ثبت اختراع به تولیدات علمی کشورهای اسلامی، بعد از عربستان سعودی رتبه دوم را به دست آورده است.

به گزارش پایگاه خبری قرطاس، دکتر سید احمد فاضل‌زاده گفت: غالبا اثرگذاری علمی را با استناد بررسی می نمایند و شمارش استنادهای دریافتی در مدارک علمی امری رایج در مطالعات علم سنجی است. اما این استنادها در محیط های فناورانه  هم رخ می دهد که به تعبیری می توان آن را اثرگذاری علم بر فناوری در نظر گرفت.

فاضل زاده گفت: بر اساس این شاخص، می توان نتیجه گرفت که پیشرفت ها و نوآوری های فناورانه تا چه حد  بر دستاوردها و یافته ­های پژوهش های علمی استوار است.

جایگاه ایران در تولید علم فناورانه بر اساس استناد در پروانه ثبت اختراع

رئیس مؤسسه ISC در ادامه گفت: در بازه ۱۰ ساله ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ ، بیش از ۹۹ میلیون مدرک علمی در سطح جهان تولید شده است که از این تعداد ۱۳۴۱۷۳۲ مدرک در پروانه‌های ثبت اختراع مورد استناد قرار گرفته‌اند. در این بازه زمانی، ۷۵۲۴۲۱ مدرک علمی با وابستگی سازمانی ایران منتشر شده است که از این تعداد ۱۳۰۵۸ مدرک توسط ۲۲۲۴۸ پروانه ثبت اختراع ۲۴۹۸۴ بار مورد استناد قرار گرفته است.

نمودار ۱ جایگاه ایران در تولیدات علمی فناورانه را در مقایسه با جایگاه تولیدات علمی ایران در پایگاه WoS ، در بین کشورهای جهان نشان می‌دهد. همانطور که در  این نمودار مشاهده می‌شود، جایگاه ایران در سال ۲۰۲۱ رتبه ۲۷ بوده است، اگر چه جایگاه کشور در تولیدات علمی  ۱۷ است.

نمودار .۱ جایگاه ایران در تولید علم فناوارانه و تولید علم در بازه ۱۰ ساله ۲۰۲۱-۲۰۱۲

جایگاه کشورهای اسلامی در تولید علم فناوارنه بر اساس استناد در پروانه  ثبت اختراع

وی اظهار کرد: در بازه زمانی ۲۰۲۱-۲۰۱۲ به لحاظ مجموع تولید علم فناورانه، ایران در بین کشورهای اسلامی رتبه دوم را از آن خود کرده است. کشور عربستان سعودی و ترکیه به ترتیب رتبه ­های اول و سوم را داشته اند. رتبه کشورهای اسلامی در جدول ۱ زیر قابل مشاهده است. 

جدول۱.  جایگاه ایران به لحاظ استناد آثار علمی در پروانه‌های ثبت اختراع

به نقل از روابط عمومی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، فاضل‌زاده ادامه داد: به لحاظ تعداد استنادهای پروانه‌ ‌های ثبت اختراع به تولیدات علمی در کشورهای اسلامی در بازه زمانی ۲۰۲۱-۲۰۱۲ ، ایران با ۸۸۸۴ استناد از پروانه‌های ثبت اختراع رتبه دوم را پس از عربستان به دست آورده است. نمودار ۲ تعداد استنادهای پروانه‌های ثبت اختراع به تولیدات علمی را در بین کشورهای اسلامی که بیشترین استناد را دریافت کرده‌اند نشان می‌­دهد.  

نمودار۲. جایگاه کشورهای پیشرو اسلامی به لحاظ استناد آثار علمی در پروانه‌های ثبت اختراع

منبع: ایسنا

پر بازدیدترین ها